2721089811 Σόλωνος 9, Καλαμάτα entomotexnikisolution@gmail.com

Εντομοτεχνικη Solution
_____

απολύμανση - μικροβιοκτονία


 

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί απολύμανση των χωρών σας από (μικρόβια, ιούς και βακτήρια).

Η εφαρμογή γίνεται σε όλα τα δημόσια κτίρια και τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Διαθέτουμε ειδικό εκνεφωτήρα όπου προγραμματίζεται ανάλογα με τον όγκο και τις ανάγκες κάθε χώρου που θέλουμε να απολυμάνουμε. Η συσκευή μας διαχέει ομοιόμορφα το ψεκαστικό υγρό σε όλες τις επιφάνειες χωρίς να τις καταστρέψει.

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η προσβολή από μικρόβια, μύκητες & ιούς. Η απολύμαση - μικροβιοκτονία είναι από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες μας όπου ολοκληρώνεται με διοχέτευση απολυμαντικού σκευάμστος με διοχέτευση απολυμαντικού σκευάσματος όπου υπάρχει προσβεβλημένη επιφάνεια.

 

Τέλος η Εταιρεία μας διαθέτει άδεια από το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και είναι πιστοποιημένη για τις παραπάνω εργασίες με ISO 9001:2015.