2721089811 Σόλωνος 9, Καλαμάτα entomotexnikisolution@gmail.com

Εντομοτεχνικη Solution
_____

μυοκτονία


 

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η ενοχλητική παρουσία των τρωκτικών.

Σύμφωνα με την υγεινομική νομοθεσία, τοποθετούμε δολωματικούς σταθμούς με κλειδί ασφαλείας ή μηχανικές παγίδες σύλληψης των τρωκτικών ή ένα συνδιασμό και των δύο.

Αφότου πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των χώρων που θέλουμε να καλύψουμε από υγειονομική άποψη, συνεχίζουμε με τον καθαρισμό του αριθμού των δολωματικών σταθμών και των παγίδων σύλληψης σε ζώνες.